ביום חורף גשום בי' טבת תרפ"ג 29/12/1922 עלו שמונה חברים וחברה אחת לבנות את ביתם על גבעת טרשים בפתח ואדי שומריה, הוא נחל יגור. המעטים היו לאלף גבעת הטרשים הפכה לגן פורח. כל אלה מעשה ידיהם של רבים, אשר הלכו בדרך העולה, חרשו תלם ובנו בית.

היו שכשלו בעבודה והיו שנפלו על המשמרת, היו שלא עמדה להם נפשם בסוף יום התלאות, והיו שזכו לחיות שנים רבות, ולהעמיד דורות של בנים ונכדים, והלכו לעולמם בשיבה טובה. אלה וגם אלה הם סיפורי המקום. סיפורם של אלה שהפכו את הבלתי יאמן לאפשרי .

מערכת האתר עושה מאמץ רב באיתור, איסוף והקלדת סיפורים, שירים, מכתבים, הספדים זכרונות אישיים, וכד' , כמו גם חיפוש תמונות ומסמכים, תעוד ארועים, סרטים ושירים מולחנים. כמות החומר עצומה, ולפנינו עבודה רבה ונשמח לקבל כל הערה, תיקון או תוספת.