חיה בבצ'וק – צימרמן

01/03/1908 - 08/12/1945

פרטים אישיים

תאריך לידה: כ"ח אדר א' התרס"ח

תאריך פטירה: ד' טבת התש"ו

ארץ לידה: פולין

תנועה ציונית: החלוץ

מקום קבורה: יגור

מסמכים

לא מצורפים מסמכים

משפחה

בן/בת זוג: אברהם בונה

בנים ובנות: פנינה בונה

חיה בבצ'וק – צימרמן

אשת חברנו אברהם צימרמן.

זה שנים אחדות הפכתה מחלה קשה ואנושה לאומללה מאד, והרחיקה
אותה מחוג משפחתה ומציבור חבריה ביגור, עד אשר יד-המות גאלתה
מסבל חיים רב מנשוא.

ליבנו עם חברה אברהם ועם שני ילדיה, ותנחומינו לבני משפחתה כולה.

חיה נולדה בשנת 1909 בפולניה ועלתה ארצה בשנת 1931.
היא הצטרפה מיד ל"פלוגת חיפה-יגור" וחיתה ביגור, עד אשר הגורל
גזר עליה להיות מרוחקת מן המקום וממשפחתה.

תהי מנוחתה עדן.

סיפורים

לחצו על הכותרת על מנת לקרוא את הסיפור

לא קיימים סיפורים