יצחק הרכבי

03/02/1904 - 18/02/1932

פרטים אישיים

תאריך לידה: י"ז שבט התרס"ד

תאריך פטירה: י"א אדר א' התרצ"ב

ארץ לידה: פולין

מקום קבורה: יגור

מסמכים

לא מצורפים מסמכים

משפחה

יצחק הרכבי

מלב פולניה הגיע להכשרה החלוצית בווהלין, בגיל מבוגר יותר משאר חברי קיבוץ ההכשרה. במאמצים גדולים ובכוח רצונו החזק הסתגל לעבודה הגופנית הקשה ולחברת החלוצים הצעירה והשוקקת. אם כי מיעט להופיע באסיפות היה פעיל, ער למתרחש בחברה ושימש דוגמא בהתנהגותו וביחסו השקול והאחראי.
בעלותו ארצה נשלח ליגור, והמשיך, כדרכו, במסירות לעבודה בעירנותו לכל הבעיות, אם כי היה צנוע ונחבא אל הכלים.
משחלה באולקוס ונצטווה להיזהר באוכל ולהימנע מעבודה קשה, לא נאות להשלים עם מצב זה, נסע לירושלים, נבדק ודרש שינתחוהו על אחריותו. למרות אזהרת הרופאים שהניתוח כרוך בסכנה, הוא נותח ומשולחן הניתוחים לא קם. בן 28 היה במותו.

סיפורים

לחצו על הכותרת על מנת לקרוא את הסיפור

לא קיימים סיפורים