הורה: ביילה ויסברוד

חנוך ויסברוד

חנוך ויסברוד נולד להוריו בילה ואביגדור בפולין. 78 היו שנות חייו וארבעים ותשע מהן היה עמנו במשק יגור. עלה ארצה בשנת 1924, היה

קרא עוד »