הורה: פסיה רוטנברג

ברכה בנארי

ברכה רוטנברג-בנארי ילידת ווהלין ברוסיה שלפני המהפכה. המשפחה הענפה ומרובת ילדים התגוררה באחוזת סקריצ'ין, שהשתייכה למשפחת רוטנברג. בימי המלחמה העולמית הראשונה עברה המשפחה

קרא עוד »