ילד/ה: יעל אבני

יעקב אבני

נולד 1904 נפטר – חשוון תש"ג, 18.10.1942 כחתף נחת עלינו האסון הגדול. חולה היה יעקב, שכב בחדרו. אך בהקראו לעזרה בענף שהוא הקים

קרא עוד »